William Shatner

Recently added

ฮีแมน เจ้าจักรวาล: ปฏิวัติ
8.8

ฮีแมน เจ้าจักรวาล: ปฏิวัติ

ศึกระหว่างเทคโนโลยีและเวทมนตร์เริ่มขึ้น เมื่อฮีแมนและพวกพ้องต่อกรกับกองทัพแห่งความมืดของสเกเลทอร์ ในมหาสงครามเพื่อช่วงชิงหัวใจแห่งอีเทอร์เนีย